O nás

Print E-mail

Profil společnosti:

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. byla založena v roce 1994. Předmětem jejího podnikání je projektování, expertní činnost a výkon technických dozorů v investiční výstavbě. Základním oborem je komplexní řešení problematiky dopravních staveb, tedy komunikací, mostů, odvodnění a s tím souvisejících vyvolaných objektů. Ve firmě pracují vysokoškolsky vzdělaní odborníci ze všech k tomu potřebných oborů se státním autorizačním oprávněním.

Její organizační struktura sleduje důsledně zásadu profesního složení firmy tak, aby bylo možné plnit zakázky komplexně se zajištěním co nejširší oblasti specializovaných činností. Cílem je zaručit v maximální míře kvalitu prováděných prací vlastními silami a omezit subdodávky projektů pouze na doplňkové profese, jejichž zajišťování je málo časté, ekonomicky nerentabilní a pro které má společnost stálé osvědčené partnery se shodnou kvalitativní filozofií.

Za dobu své existence zpracovala více než 1600 projektových zakázek, převážně pro investory ze státního sektoru, dále pro kraje, městě, obce, různé stavební firmy a soukromé investory. Základem činnosti jsou silniční akce v různých projektových stupních od staveb rychlostních komunikací, přes přeložky, obchvaty a průtahy měst na silnicích I., II. a III. třídy až po komplexní zajišťování projektů sídelních útvarů po celé republice. Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. zajišťuje rovněž inženýrskou činnost pro získání územních rozhodnutí a staveních povolení.